Teoriprov

Fråga 1 av 20 Nästa fråga ››

Du kör på motorväg, där högsta tillåtna hastighet är 110 km/h, med en tillkopplad bromsad släpvagn. Hur fort får du köra?

Nästa fråga ››

Fråga 2 av 20 Nästa fråga ››

Du närmar dig vägmärket. Sikten i vägkorsningen är skymd. Hur ska du uppträda?

Nästa fråga ››

Fråga 3 av 20 Nästa fråga ››

Vilket alternativ beskriver begreppet bruttovikt?

Nästa fråga ››

Fråga 4 av 20 Nästa fråga ››

Är släpvagn ett försäkringspliktigt fordon?

Nästa fråga ››

Fråga 5 av 20 Nästa fråga ››

Hur många gånger större är chansen att en fotgängare överlever en påkörning av en personbil som kör i 30 km/h jämfört med 50 km/h?

Nästa fråga ››

Fråga 6 av 20 Nästa fråga ››

Vilken är gränsen för rattfylleri?

Nästa fråga ››

Fråga 7 av 20 Nästa fråga ››

Vilken är den enskilt största olycksorsaken för manliga bilförare?

Nästa fråga ››

Fråga 8 av 20 Nästa fråga ››

Vilket är bästa sättet att undvika bländning vid möte i mörker?

Nästa fråga ››

Fråga 9 av 20 Nästa fråga ››

Hur påverkas människan av koloxid?

Nästa fråga ››

Fråga 10 av 20 Nästa fråga ››

Var är det förbjudet att parkera och stanna?

Nästa fråga ››

Fråga 11 av 20 Nästa fråga ››

Vad innebär vägmärket?

Nästa fråga ››

Fråga 12 av 20 Nästa fråga ››

Får du passera detta vägmärke?

Nästa fråga ››

Fråga 13 av 20 Nästa fråga ››

Är det tillåtet att stanna på en busshållplats för av- eller påstigning?

Nästa fråga ››

Fråga 14 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller vid övningskörning?

Nästa fråga ››

Fråga 15 av 20 Nästa fråga ››

När ska ett barn sluta använda bakåtvänd bilbarnstol?

Nästa fråga ››

Fråga 16 av 20 Nästa fråga ››

Du har monterat en dragkrok på din bil. Ska bilen registreringsbesiktigas?

Nästa fråga ››

Fråga 17 av 20 Nästa fråga ››

Vilket bränsle bidrar mest till växthuseffekten?

Nästa fråga ››

Fråga 18 av 20 Nästa fråga ››

Under vilken period ska du kontrollbesiktiga en personbil av 2003 års modell med registreringsnumret MLB 801?

Nästa fråga ››

Fråga 19 av 20 Nästa fråga ››

Hur stor andel av trafikolyckorna där 18 - 24-åriga förare är in-blandade är singelolyckor?

Nästa fråga ››

Fråga 20 av 20

När/var ska du enligt reglerna ”hålla tillräckligt låg hastighet”?

Ringvägen 89 B
118 61 Stockholm
08-640 30 40
Företagskonto
Bankgiro: 823-9584
Swish:123 230 44 18
IBAN: SE24 50000000 0520 1117 3728
BIC: ESSESESS
info@ringensbilskola.se

Måndagar 9-19

Tisdagar 9-19

Onsdagar 9-19

Torsdagar 9-19

Fredagar 9-14

Lördagar 11-15

( sommartider finner du i avvikande öppettider)

Avvikande öppettider

Klicka på länken ovan.

Ladda hem vår broschyr

Klicka här för att ladda ner broschyren i PDF.