Teoriprov

Fråga 1 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant om hopkopplingen av bil och släpvagn?

Nästa fråga ››

Fråga 2 av 20 Nästa fråga ››

Vad menas med begreppet bruttovikt?

Nästa fråga ››

Fråga 3 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller när du passerat vägmärket?

Nästa fråga ››

Fråga 4 av 20 Nästa fråga ››

En förare kör med hög hastighet in i en kurva. Hur reagerar bilen om den understyr?

Nästa fråga ››

Fråga 5 av 20 Nästa fråga ››

Med vilket transportslag är risken störst för olyckor med dödlig utgång?

Nästa fråga ››

Fråga 6 av 20 Nästa fråga ››

Vilken är gränsen för rattfylleri?

Nästa fråga ››

Fråga 7 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller efter vägmärket?

Nästa fråga ››

Fråga 8 av 20 Nästa fråga ››

Varför inträffar så kallad moddplaning vid jämförelsevis lägre hastigheter än vattenplaning?

Nästa fråga ››

Fråga 9 av 20 Nästa fråga ››

Vilket vindförhållande påverkar en personbil med tillkopplad husvagn mest ur trafiksäkerhetssynpunkt?

Nästa fråga ››

Fråga 10 av 20 Nästa fråga ››

När är det tillåtet att passera ett fordon på höger sida?

Nästa fråga ››

Fråga 11 av 20 Nästa fråga ››

Under vilken period ska du kontrollbesiktiga en personbil av 2003 års modell med registreringsnumret MLB 801?

Nästa fråga ››

Fråga 12 av 20 Nästa fråga ››

Vem får ge anvisningar i trafiken som du är skyldig att följa?

Nästa fråga ››

Fråga 13 av 20 Nästa fråga ››

Kan ett bilbatteri frysa sönder vid -10 grader C?

Nästa fråga ››

Fråga 14 av 20 Nästa fråga ››

Är släpvagn ett försäkringspliktigt fordon?

Nästa fråga ››

Fråga 15 av 20 Nästa fråga ››

Hur många gånger större är chansen att en fotgängare överlever en påkörning av en personbil som kör i 30 km/h jämfört med 50 km/h?

Nästa fråga ››

Fråga 16 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller om man lastar bilen på detta sätt?

Nästa fråga ››

Fråga 17 av 20 Nästa fråga ››

Vad är normalt sant om varningsmärken?

Nästa fråga ››

Fråga 18 av 20 Nästa fråga ››

Du ska parkera på gatan efter vägmärkeskombinationen lördagen den 18 augusti 18.00. Du planerar att åka dagen efter 05.00. Vad är riktigt?

Nästa fråga ››

Fråga 19 av 20 Nästa fråga ››

En förare "råkar" öppna bildörren så att bilen bredvid får en liten skada i lackeringen. Vad är han skyldig att göra?

Nästa fråga ››

Fråga 20 av 20

Vad är sant angående bilbälten?

Ringvägen 89 B
118 61 Stockholm
08-640 30 40
Företagskonto
Bankgiro: 823-9584
Swish:123 230 44 18
IBAN: SE24 50000000 0520 1117 3728
BIC: ESSESESS
info@ringensbilskola.se

Måndagar 9-19

Tisdagar 9-19

Onsdagar 9-19

Torsdagar 9-19

Fredagar 9-14

Lördagar 11-15

( sommartider finner du i avvikande öppettider)

Avvikande öppettider

Klicka på länken ovan.

Ladda hem vår broschyr

Klicka här för att ladda ner broschyren i PDF.