Teoriprov

Fråga 1 av 20 Nästa fråga ››

Varifrån kommer de mest skadliga partiklarna i luften?

Nästa fråga ››

Fråga 2 av 20 Nästa fråga ››

En ung manlig förare ska köra en längre sträcka (30 mil) för första gången. Vilket ressällskap bör han ur trafiksäkerhetssynpunkt undvika?

Nästa fråga ››

Fråga 3 av 20 Nästa fråga ››

Du kör i mörker och kommer ikapp ett fordon som baktill är utrustat med dessa reflexer. Vad är det för fordon?

Nästa fråga ››

Fråga 4 av 20 Nästa fråga ››

När är det tillåtet att passera ett fordon på höger sida?

Nästa fråga ››

Fråga 5 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller om man lastar bilen på detta sätt?

Nästa fråga ››

Fråga 6 av 20 Nästa fråga ››

Du har monterat en dragkrok på din bil. Ska bilen registreringsbesiktigas?

Nästa fråga ››

Fråga 7 av 20 Nästa fråga ››

Vilket är bästa sättet att undvika bländning vid möte i mörker?

Nästa fråga ››

Fråga 8 av 20 Nästa fråga ››

Var ska du stanna?

Nästa fråga ››

Fråga 9 av 20 Nästa fråga ››

När ska ett barn sluta använda bakåtvänd bilbarnstol?

Nästa fråga ››

Fråga 10 av 20 Nästa fråga ››

Vad innebär den förstärkta växthuseffekten?

Nästa fråga ››

Fråga 11 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant om sömnbrist?

Nästa fråga ››

Fråga 12 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant angående avståndsbedömning när siktförhållandena är som på bilden?

Nästa fråga ››

Fråga 13 av 20 Nästa fråga ››

Hur stor andel av trafikolyckorna där 18 - 24-åriga förare är in-blandade är singelolyckor?

Nästa fråga ››

Fråga 14 av 20 Nästa fråga ››

Varför inträffar så kallad moddplaning vid jämförelsevis lägre hastigheter än vattenplaning?

Nästa fråga ››

Fråga 15 av 20 Nästa fråga ››

Vad blir effekten när man kör i hög hastighet?

Nästa fråga ››

Fråga 16 av 20 Nästa fråga ››

Vad är normalt sant om varningsmärken?

Nästa fråga ››

Fråga 17 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller vid övningskörning?

Nästa fråga ››

Fråga 18 av 20 Nästa fråga ››

Vem får ge anvisningar i trafiken som du är skyldig att följa?

Nästa fråga ››

Fråga 19 av 20 Nästa fråga ››

Är det tillåtet att stanna på en busshållplats för av- eller påstigning?

Nästa fråga ››

Fråga 20 av 20

Vilken personbilsförsäkring är obligatorisk?

Ringvägen 89 B
118 61 Stockholm
08-640 30 40
Företagskonto
Bankgiro: 823-9584
Swish:123 230 44 18
IBAN: SE24 50000000 0520 1117 3728
BIC: ESSESESS
info@ringensbilskola.se

Måndagar 9-19

Tisdagar 9-19

Onsdagar 9-19

Torsdagar 9-19

Fredagar 9-14

Lördagar 11-15

( sommartider finner du i avvikande öppettider)

Avvikande öppettider

Klicka på länken ovan.