Teoriprov

Fråga 1 av 20 Nästa fråga ››

Får Johan köra en personbil med tjänstevikten 1 200 kg, maxlasten 600 kg och en tillkopplad släpvagn med totalvikt 1 500 kg?

Nästa fråga ››

Fråga 2 av 20 Nästa fråga ››

Varför inträffar så kallad moddplaning vid jämförelsevis lägre hastigheter än vattenplaning?

Nästa fråga ››

Fråga 3 av 20 Nästa fråga ››

Vilka är de önskvärda effekterna av att man reflekterar över sin förmåga att köra bil?
1. Att risken för överskattning av den egna körförmågan minskar.
2. Att man lär sig att realistiskt upp-skatta riskerna i trafiken.
3. Att man lättare förstår sin egen roll i trafiken.
4. Att man lättare klarar kör-kortsprovet.
5. Att man känner sig säker i trafiken.

Nästa fråga ››

Fråga 4 av 20 Nästa fråga ››

Vem får ge anvisningar i trafiken som du är skyldig att följa?

Nästa fråga ››

Fråga 5 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant angående bilbälten?

Nästa fråga ››

Fråga 6 av 20 Nästa fråga ››

Vilken eller vilka handlingar ska medföras vid färd med personbil?

Nästa fråga ››

Fråga 7 av 20 Nästa fråga ››

En förare har varit inblandad i en trafikolycka. Vad är sant?

Nästa fråga ››

Fråga 8 av 20 Nästa fråga ››

Är det tillåtet att stanna som på bilden?

Nästa fråga ››

Fråga 9 av 20 Nästa fråga ››

Under vilken period ska du kontrollbesiktiga en personbil av 2003 års modell med registreringsnumret MLB 801?

Nästa fråga ››

Fråga 10 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller när du passerat vägmärket?

Nästa fråga ››

Fråga 11 av 20 Nästa fråga ››

Du kör i mörker och kommer ikapp ett fordon som baktill är utrustat med dessa reflexer. Vad är det för fordon?

Nästa fråga ››

Fråga 12 av 20 Nästa fråga ››

I vilken trafikmiljö är det troligast att träffa på efter att du passerat detta vägmärke?

Nästa fråga ››

Fråga 13 av 20 Nästa fråga ››

Vid vänstersväng sker många olyckor på platser liknande den på bilden. I vilket område är det vanligast att uppmärksamheten brister?

Nästa fråga ››

Fråga 14 av 20 Nästa fråga ››

Var är det tillåtet att stanna för av- och påstigning?

Nästa fråga ››

Fråga 15 av 20 Nästa fråga ››

Vilket motorvarv bör du normalt, av miljöskäl, inte överstiga när du kör en bensindriven bil?

Nästa fråga ››

Fråga 16 av 20 Nästa fråga ››

Du har monterat en dragkrok på din bil. Ska bilen registreringsbesiktigas?

Nästa fråga ››

Fråga 17 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller vid övningskörning?

Nästa fråga ››

Fråga 18 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant?

Nästa fråga ››

Fråga 19 av 20 Nästa fråga ››

Vid vilken ålder påverkas normalt en förare mest av grupptryck?

Nästa fråga ››

Fråga 20 av 20

Vilket bränsle bidrar mest till växthuseffekten?

Ringvägen 89 B
118 61 Stockholm
08-640 30 40
Företagskonto
Bankgiro: 823-9584
Swish:123 230 44 18
IBAN: SE24 50000000 0520 1117 3728
BIC: ESSESESS
info@ringensbilskola.se

Måndagar 9-19

Tisdagar 9-19

Onsdagar 9-19

Torsdagar 9-19

Fredagar 9-14

Lördagar 11-15

( sommartider finner du i avvikande öppettider)

Avvikande öppettider

Klicka på länken ovan.