Teoriprov

Fråga 1 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller när du passerat vägmärket?

Nästa fråga ››

Fråga 2 av 20 Nästa fråga ››

Du närmar dig korsningen. Den vita bilen har stannat. Vad är sant?

Nästa fråga ››

Fråga 3 av 20 Nästa fråga ››

En förare ökar hastigheten från 25 till 75 km/h. Hur påverkas reaktionssträckan?

Nästa fråga ››

Fråga 4 av 20 Nästa fråga ››

Du ska parkera på gatan efter vägmärkeskombinationen lördagen den 18 augusti 18.00. Du planerar att åka dagen efter 05.00. Vad är riktigt?

Nästa fråga ››

Fråga 5 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant om sömnbrist?

Nästa fråga ››

Fråga 6 av 20 Nästa fråga ››

En förare "råkar" öppna bildörren så att bilen bredvid får en liten skada i lackeringen. Vad är han skyldig att göra?

Nästa fråga ››

Fråga 7 av 20 Nästa fråga ››

En person dricker 30 cl starksprit. Bör han köra bil dagen efter?

Nästa fråga ››

Fråga 8 av 20 Nästa fråga ››

Hur ska du uppträda när du passerat dessa vägmärken?

Nästa fråga ››

Fråga 9 av 20 Nästa fråga ››

I vilken trafikmiljö är det troligast att träffa på efter att du passerat detta vägmärke?

Nästa fråga ››

Fråga 10 av 20 Nästa fråga ››

Hur påverkas människan och naturen av de fossila koldioxidut-släppen från biltrafiken?

Nästa fråga ››

Fråga 11 av 20 Nästa fråga ››

Får du passera detta vägmärke?

Nästa fråga ››

Fråga 12 av 20 Nästa fråga ››

Vad gäller efter vägmärket?

Nästa fråga ››

Fråga 13 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant angående bilbälten?

Nästa fråga ››

Fråga 14 av 20 Nästa fråga ››

Vilket är bästa sättet att undvika bländning vid möte i mörker?

Nästa fråga ››

Fråga 15 av 20 Nästa fråga ››

Vad är normalt sant om varningsmärken?

Nästa fråga ››

Fråga 16 av 20 Nästa fråga ››

Med vilket transportslag är risken störst för olyckor med dödlig utgång?

Nästa fråga ››

Fråga 17 av 20 Nästa fråga ››

Vad är sant?

Nästa fråga ››

Fråga 18 av 20 Nästa fråga ››

Vid en hård inbromsning börjar plötsligt bromspedalen vibrera. Vad beror detta sannolikt på och hur ska man uppträda?

Nästa fråga ››

Fråga 19 av 20 Nästa fråga ››

Vid vilken ålder påverkas normalt en förare mest av grupptryck?

Nästa fråga ››

Fråga 20 av 20

Vem får ge anvisningar i trafiken som du är skyldig att följa?

Ringvägen 89 B
118 61 Stockholm
08-640 30 40
Företagskonto
Bankgiro: 823-9584
Swish:123 230 44 18
IBAN: SE24 50000000 0520 1117 3728
BIC: ESSESESS
info@ringensbilskola.se

Måndagar 9-19

Tisdagar 9-19

Onsdagar 9-19

Torsdagar 9-19

Fredagar 9-14

Lördagar 11-15

( sommartider finner du i avvikande öppettider)

Avvikande öppettider

Klicka på länken ovan.