Guldhjulet 2016

Nancy Ringens BilskolaGuldhjulet

Guldhjulet – ett pris till dem som arbetar mot förtryck och diskriminering

Vad är Guldhjulet?

Guldhjulet är ett pris som årligen kommer att delas ut till en organisation som arbetar mot förtryck och diskriminering i Sverige. Priset delades för första gången ut den 27 januari 2016. Prisceremonin hölls på So Stockholm.

Läs mer om Guldhjulet på Guldhjulets hemsida.