Förar- och teoriprov

- Så här fungerar det

Uppkörning eller körprov är det praktiska test som du måste klara för att få körkort. Utöver det måste du klara teoriprovet.

Du gör uppkörningen hos Trafikverket och det kostar 800 kronor. Om du vill använda Trafikverkets bil kostar det 400 kr. Alternativet är att du använder din trafikskolas bil.

Teoriprovet och uppkörningen bokas samtidigt. Teoriprovet görs alltid först. Oavsett om du klarat teoriprovet eller ej så gör du körprovet.

Ett godkänt teoriprov eller körprov är giltigt i två månader. Detta innebär att du måste klara båda proven inom en tvåmånadersperiod.

Om du är kund på Ringens Bilskola och väljer att använda trafikskolans bil, träffas du och din körlärare först på trafikskolan. Sedan åker ni gemensamt till Trafikverkets förarprovskontor i Farsta. På så sätt blir du "uppvärmd" och får några avslutande tips inför din uppkörning.

Så här går uppkörningen till

Körprovet på Trafikverket börjar med att du gör en säkerhetskontroll. Därefter får du köra i tätorts- och landsvägsmiljö i minst 25 minuter. Med trafikinspektörens inledning och avslutning blir den totala tiden för ditt körprov 45 minuter.

Du får i god tid tydliga anvisningar om vart du ska köra. Om du kör fel, kan du själv få hitta en plats att vända på.

Under uppkörningen kommer du att få göra några "svåra" moment som t ex: Cirkulationsplats, start i backe eller körning i vägarbetsområde.

Om det uppstår en farlig situation som du inte kan behärska på ett trafiksäkert sätt, ingriper trafikinspektören.

Provet är färdigt när du har parkerat vid förarprovskontoret och stängt av motorn. Trafikinspektören talar direkt om för dig om du blivit godkänd.

Om du blivit godkänd får du använda din legitimation som körkort fram tills dess att du fått ditt körkort. Detta är ett papper som fungerar som körkort fram tills du fått det riktiga körkortet. Det kommer med posten inom några dagar.

Om du inte skulle ha blivit godkänd, får du veta vilka moment som du missade. Du får även en kopia av protokollet via mail.

Image